Deligth Video & Web
Vit
Hem
Tjänster
Beställa Media
Kunder
Kontakt

           Beställa media               

SÅ HÄR LYCKAS DU MED DIN VIDEOPRODUKTION:

PRODUKTIONSAVTAL

  •  VIDEO

  •  MULTIMEDIA

  •  WEB

  •  DVD/CD-ROM

  • INTERNET
    /INTRANET

PRODUKTIONSAVTAL
Här följer ett exempel på hur ett produktionsavtal kan se ut. Avtalen kan naturligtvis varieras efter beställarens behov och den enskilda produktionens förutsättningar


SÄLJARE och KÖPARE
Producent (nedan kallad producenten).........................
Beställaren............................................................har träffat avtal om produktion av:...............
Produktionstitel.....................................................efter synopsis/manus av..............................
godkänt av beställaren. Filmens/videons ungefärliga längd.................
UPPDRAGETS ART:
Inspelningsperiod (start och slut)................................Inspelningsplan enligt bilaga.....................
Språkversioner.............................. Produktionen ska vara visningsklar senast den.........../...........
AVSEDD ANVÄNDNING:..................................................................
(företagspresentation, reklam, TV-program, privat etc.)
Visningsrätten avser följande länder:.....................................................................................
Visningsrätten tillkommer beställaren för visningsområde angivet ovan. Beställaren tecknar avtal med erforderliga upphovsrättsinnehavare/upphovsrättsorganisationer. Producenten innehar upphovsrätten till inspelat material och negativ/master samt rätten till mångfaldigande. Såväl inspelat material som negativ/master är producentens egendom. Producenten i nnehar gällande produktionsförsäkring och svarar för dessa kostnader under produktionstiden. >> forts.
PRODUKTIONSAVTAL
        :: DELIGHT MEDIA ::  LOTSGATAN 4 ::  374 35 KARLSHAMN ::  MOBIL: 0732 09 29 44